مرور محصولات و خدمات

پشتیبانی سطح VIP
600,000 تومان ماهانه
رفع مشکلات خودکار سرور

ست کردن بک آپ خودکار

100 انتقال رایگان یوزر در ماه

پشتیبانی از طریق تیکت / چت / تلفن

اختصاص 60 ساعت در ماه برای سرور

رفع مشکلات خطای انسانیپشتیبانی سطح الماس
260,000 تومان ماهانه
رفع مشکلات خودکار سرور

ست کردن بک آپ خودکار

40 انتقال رایگان یوزر در ماه

پشتیبانی از طریق تیکت / چت / تلفن

اختصاص 26 ساعت در ماه برای سرورپشتیبانی سطح طلایی
140,000 تومان ماهانه
رفع مشکلات خودکار سرور

ست کردن بک آپ خودکار

25 انتقال رایگان یوزر در ماه

پشتیبانی از طریق تیکت / چت

اختصاص 14 ساعت در ماه برای سرورپشتیبانی سطح نقره ای
100,000 تومان ماهانه
رفع مشکلات خودکار سرور

ست کردن بک آپ خودکار

10 انتقال رایگان یوزر در ماه

پشتیبانی از طریق تیکت / چت

اختصاص 10 ساعت در ماه برای سرورپشتیبانی سطح برنزی
60,000 تومان ماهانه
رفع مشکلات خودکار سرور

ست کردن بک آپ خودکار

5 انتقال رایگان یوزر در ماه

پشتیبانی از طریق تیکت

اختصاص 6 ساعت در ماه برای سرور